Beginportaal.nl

Welkom op beginportaal.nl. Beginportaal is in 2020 begonnen als linkpagina platform. Het is ons doel om een gedreven community van paginabeheerders te bouwen die elkaar kunnen helpen met hun online avonturen.

Maak je eigen startpagina

Je eigen linkpagina bij Beginportaal.nl

Wil jij een linkpagina beheren over een onderwerp dat waar je online mee bezig bent? Dat kan! Meld je aan en geef aan welke pagina's je graag onder je beheer hebt. Wij wijzen pagina's toe op basis van first come first serve. Daarnaast krijg je toegang tot onze adverteerdersmodule, linkruilmodule en het webmaster forum!

Klik hier om je eigen linkpagina aan te maken.

Adverteerders

Het werk dat paginabeheerders doen moet wat ons betreft beloond worden. We hebben ons platform daarom zo ontwikkeld dat beheerders meedelen in de advertentieinkomsten.

Puntensysteem

Advertentieinkomsten zijn pas relevant voor pagina's met veel traffic, die zijn dan ook vaak wat ouder. Om paginabeheerders in een vroeg stadium ook te belonen voor hun werk hebben we een puntensysteem gebouwd. Hoe meer je met je pagina(s) bezig bent, hoe meer punten je verdient. Met punten kun je nieuwe pagina's krijgen en link- en advertentieruimte op de pagina's van Beginportaal.

Over Beginpagina.nl
Beginpagina.nl is gelanceerd op 2 februari 2020.